เรามั่นใจว่า พาเลทเหล็ก ภายใต้ตรา
สินค้า WSP จะถูกส่งมอบด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

บริษัท เวิลด์สตีลแพลเลต จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ด้วยมีเป้าหมายที่จะขึ้นเป็นผู้นำในตลาดพาเลทเหล็ก และเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท เวิลด์สตีลแพลเลต จำกัด มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์คำตอบใหม่ๆ ให้กับวงการโลจิสติกส์และคลังสินค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราลดต้นทุนสินค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต เพื่อให้ พาเลทเหล็ก คงคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า คลิก

เพิ่มเพื่อน

จุดเด่นของ WSP

พาเลทเหล็ก

ออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน และมี Software ในการออกแบบที่ทันสมัย

พาเลทเหล็ก

สามารถเข้าพบเพื่อดูการใช้งานจริง พร้อมให้คำปรึกษา และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับการใช้งาน

พาเลทเหล็ก

บริการก่อน – หลังการขาย ดูแลและให้คำแนะนำในการเลือกใช้สินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง

พาเลทเหล็ก

มีการคัดสรรวัตถุดิบที่เหมาะสมกับการใช้งาน จากผู้ผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

พาเลทเหล็ก

มีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ ในแต่ละกระบวนการผลิตที่เชื่อถือได้ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้สินค้าที่มีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการ

พาเลทเหล็ก

มีกำลังการผลิตจำนวนมาก สามารถรองรับงานโครงการที่ใช้สินค้าปริมาณมากได้ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

บริษัท เวิลด์สตีลแพลเลต จำกัด มีความเชื่อว่า องค์กรจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ มีความมั่นคง และพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องหนักแน่นในคำมั่นทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

เรามีจริยธรรมทางธุรกิจที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ระบบตรวจสอบได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคมชุมชน ด้วยความหวังว่าเราจะสามารถสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนของผลกำไรและความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนขององค์กร

และนี่คือจรรยาบรรณที่ บริษัท เวิลด์สตีลแพลเลต จำกัด ยึดถือและดำรงไว้ในการทำธุรกิจ

ภาพการใช้งานสินค้าจริง

สินค้าของเรา

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า คลิก

เพิ่มเพื่อน

มั่นใจได้ WSP ควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอน

ส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าด้วยคุณภาพระดับสากล

พาเลทเหล็ก

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ทุกประเภท

พาเลทเหล็ก

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มามากกว่าสิบปีในการออกแบบเครื่องจักรและพัฒนาเทคนิคเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

พาเลทเหล็ก

การทดสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานการใช้งานพาเลท BENDING TEST และ COMPRESSION TEST

พาเลทเหล็ก

การคัดสรรวัตถุดิบที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกด้านคุณสมบัติเหล็ก เช่น ค่าความต้านทานแรงดึง (TENSILE STRENGTH) ค่าความแข็งแรงคราก (YIELD STRENGTH) ค่าการยืดตัว (ELONGGATION) เป็นต้น

พาเลทเหล็ก

การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตออกมาจากทุกกระบวนการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจากบริษัททุกชิ้น จะถึงมือลูกค้าด้วยคุณภาพได้มาตรฐาน

ติดต่อเรา

บริษัท เวิลด์สตีลแพลเลต จำกัด

info@wsp.co.th

(662) 425 8855