ความสำคัญของ พาเลท (Pallet) ในคลังสินค้า และวิธีการดูแลรักษาพาเลท

ความสำคัญของ พาเลท (Pallet) ในคลังสินค้า และวิธีการดูแลรักษาพาเลท   พาเลท (Pallet) มีความสำคัญอย่างไรภายใน คลังสินค้า                      สำหรับพาเลท (Pallet) นั้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยภายใน คลังสินค้า เนื่องจากพาเลทจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บสินค้า หรือจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ภายในคลังสินค้าให้เป็นระเบียบหมวดหมู่ ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานสามารถค้นหาและนับจำนวนสินค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ คือ ยังช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า เพราะการที่วางสินค้าไว้บนพาเลทนั้น จะทำให้สามารถนำพาเลทตัวนั้นขึ้นมาวางซ้อนต่อกันได้อีกชั้นหนึ่ง แตกต่างจากการวางสินค้าไว้บนพื้นเฉยๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้เปลืองพื้นที่มากขึ้นแล้ว ยังมีโอกาสที่จะทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้ ทั้งยังเคลื่อนย้ายไม่สะดวกอีกด้วย   ลักษณะของพาเลท (Pallet)                      โดยปกติแล้ว พาเลท จะสามารถแบ่งแยกย่อยออกมาได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ…